Uzávera turistického chodníka zelenej značky č. 5660 na Boboty v úseku Tiesňavy – Vrchpodžiar

NP MF uzatvára chodník v termíne od 6.6.2021 do 15.8.2021.

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp
Správa NP Malá Fatra informuje návštevníkov národného parku o dočasnej uzávere turistického chodníka zelenej značky č. 5660 na Boboty v úseku Tiesňavy – Vrchpodžiar v termíne od 6.6.2021 do 15.8.2021.
Uvedené odôvodňujeme zahniezdením chráneného druhu – orla skalného (Aquila chrysaetos) v oblasti Bobôt. Pohyb turistov po chodníku môže mať významný negatívny vplyv na jeho úspešné vyhniezdenie.
Orol skalný patrí k najvzácnejším druhom, ktoré v Malej Fatre žijú.  Orly mávajú len jedno, maximálne dve mladé. Zvyčajne silnejšie mláďa vytlačí alebo vyhladuje mladšie. Sedí na nich zvyčajne väčšia samica, samec ju len vystrieda na krátke intervaly.  Mladé orly, ktoré sa tu vyliahnu, nezostávajú tu žiť, ale hľadajú si nové teritórium.  Aj to je jeden z dôvodov, prečo je ich počet nízky a je ich potrebné chrániť. 
Orly nemajú prirodzeného nepriateľa. Najväčšie nebezpečenstvo pre nich predstavujú vykrádači hniezd.  Pri hniezdení je dôležité aby ich turisti neplašili. 
Naša populácia orlov je zraniteľná a preto je potrebné ju chrániť. 
Na priloženom obrázku je vyznačený uzavretý chodník. 
Uzavera turistickeho chodnika